Donja Lokošnica

Tile Mosaic: https://www.tuxpi.com/photo-effects/tile-mosaic

Donja Lokošnica je živopisno selo koje se još naziva i selo paprike. Udaljeno je od Leskovca oko šest kilometara, u selu živi oko 1.300 stanovnika, gotovo svi se bave proizvodnjom autohtonih vrsta paprike koja se ovde smatra crvenim zlatom. Paprika se u u leskovačkom kraju uzgaja na više od 1.000 hekata, a u Lokošnici 350 domaćinstava je neguju na oko 120 hektara po čemu je ovo mesto pravi rekorder na jugu Srbije i ona je zaštitni znak ovog sela. U toku septembra u ovom selu tradicionalno se održavaju Dani paprike, kada se meštani takmiče u brzom nizanju paprike i proglašava se najbolji proizvođač. Takođe, vrši se prodaja paprike mlevene ili gruvane paprike, a sušena se nudi „deset u vezi“ ili „na venac“.“