Hisar

Tile Mosaic: https://www.tuxpi.com/photo-effects/tile-mosaic

Brdo Hisar je arheološki lokalitet i park prirode, površine od 10,6 hektara, iznad Leskovca, na nadmorskoj visini od 341 metra. Hisar predstavlja završne obronke planine Goljak.

Naziv brda potiče iz perioda Osmanskog carstva i označava utvrđenje u sistemu odbrane, sagrađeno od tvrdog materijala, kamena i cigle, sa jednom kulom ili bez kule. Manje utvrđenje ovakvog tipa nazivano je hisardžik – tvrđavica. Hisari su bili i najznačajniji gradovi Toplice i Dubočice, Prokuplje i Leskovac, o čemu svedoče nazivi brda na kojima su podignuti.