Hidroelektrana Vučje

Tile Mosaic: https://www.tuxpi.com/photo-effects/tile-mosaic

Hidroelektrana Vučje ili HE Vučje je druga po starosti hidroelektrana u Srbiji koja se nalazi nekoliko kilometara iznad mesta Vučje kod Leskovca i sagrađena je 1903. godine na reci Vučjanci. Kako je elektrana udaljena od Leskovca 17 km, izgrađen je dalekovod za elektrifikaciju grada, prvi u Kraljevini Srbiji.

Profesor Đorđe Stanojević, rodonačelnik elektrifikacije u Kraljevini Srbiji, prijatelj Nikole Tesle i pobornik njegovih izuma, odabrao je kanjon Vučjanke za izgradnju „fabrike za elektriku“. Hidroelektrana Vučje podignuta je novcem 168 akcionara „Leskovačkog električnog društva“, i po svojoj prilici otvorena na Dan oslobođenja Leskovca od turske okupacije, čime je mala varošica na jugu Srbije Vučje i Leskovac sa svojim fabrikama (onoga vremena) dobio struju. Oprema, u koju spada i prvi dalekovod u Kraljevini Srbiji – od Vučja do Leskovca (16 km) – kupljena je za 152.700 dinara u zlatu od nemačke firme „Simens-Halske“, a gradnja je poverena Josifu Granžanu, poreklom iz Velikog Bečkereka. Hidroelektrana zahvata vodu iz reke kanalom dugim oko kilometar (980 m), delimično uklesanim u visoke nepristupačne stene. Na ovoj hidroelektrani je tokom Drugog svetskog rata izvršena diverzija.

HE Vučje, počela je svoj rad , 11. decembra 1903. godine po starom, odnosno 24. decembra po novom kalendaru, a taj datum nije slučajno odabran, jer je istoga dana 1877. godine Leskovac oslobođen od Turaka. HE je počela rad sa 2 hidroagregata marke SIEMENS&HALSKE od po 139 kW, a 1931. godine pušten je u rad i treći hidroagregat švedske marke ASEA od 800 kW, tako da je ova elektrana dobila ukupnu instalisanu snagu nešto veću od 1 MW. Danas je HE Vučje u sistemu Elektroprivrede Srbije i proizvodi oko četiri miliona kilovat-časova struje godišnje. Godine 2005. hidroelektrana Vučje uvršćena je u svetsku baštinu tehnike, koju čine još svega šezdesetak objekata.