Đokini virovi

Đokini virovi su kompleks od dva vira u srednjem delu kanjona reke Vučjanke, desne pritoke Veternice. Nalaze se na 2 km od Vučja, u neposrednoj blizini stare hidroelektrane koja je još u funkciji.

Reka Vučjanka je u svom srednjem toku usekla kanjonsku dolinu dužine nešto preko 2 km sa propratnim pojavama tipa slapova, vodopada i dubokih virova. Đokini virovi se nalaze u najužem delu kanjona, čija širina kod gornjeg vira iznosi svega 5 metara. Desnu obalu čine strme padine Petokrake (1041 m), a levu padine Kitke (645 m).

Gornji vir je širok oko 15 metara, dugačak oko 5 metara sa dubinom od 2,5 metra. Nalazi se pod Gornjim vodopadom (9 metara visok), dok voda ističe iz vira Donjim vodopadom (oko 11 metara) i pada direktno u donji vir. Donji vir je širok oko 20 metara, dugačak 10 metara, sa dubinom od 4,5 metra. Temperatura vode u virovima se leti kreće oko 23 C°, dok je providnost gornjet vira potpuna (2,5 m), dok je donji vir relativno neprovidan, a voda deluje potpuno crno.

Virovi su omiljeno mesto za kupanje, prvenstveno mlađih kupača, zbog relativno nepristupačnog terena. Tokom visokog vodostaja gornji vir je praktično nedostupan.

Na dužini od 600 metara nalaze se i sledeća mesta pogodna za kupanje: Kadice, relativno malih dimenzija, ali sa izuzetno toplom vodom; vir Jaz ispod 20 metara visokog vodopada, po površini veći od Đokinih, ali sa dubinom od samo 1,5 metara; niz manjih virova do hidroelektrane i na kraju najveći i najposećeniji vir Devkazan 100 metara nizvodno od hidroelektrane, gde je ujedno i kraj najživopisnijeg dela kanjona.