Crkve i manastiri

Tile Mosaic: https://www.tuxpi.com/photo-effects/tile-mosaic

Saborna crkva Svete Trojice u Leskovcu se nalazi u samom centru grada. Izgrađena je od 1922. do 1931. godine. Svečanom osvećenju prisustvovao je i tadašnji kralj Jugoslavije Aleksandar Prvi Karađorđević. Osnova je približno kvadratnog oblika, a u osnovi je ravnokraki krst sa pet kupola. Dominira vitko kube nad naosom i četri manja nad uglovima. Građevina je ljupka, živopisna, a  ipak monumentalna. Ima stavova da je ona kopija Gračanice mada je više spij moravske kitnjavosti, kosovsko-metohijske elevacije sa nešto malo raških elemenata stopljenih u harmoničnu i čvrstu celinu. Crkva je iznura oslikana feskama čiji je autor Vasilij Andresov.

Crkva Odžaklija u Leskovcu se nalazi u centru Leskovca i građena je u vreme Prvog sprskog ustanka od 1805. do 1812. godine, a obnovljena je 1839. godine. Specifična je po tome što u njoj postoji ozidan odžak, što ovu crkvu čini jedinstvenom u svetu. Leskovčani su to uradili da bi je zaštitili od Turaka, izgovarajući se da grade konak za svog sveštenika. Kao dokaz da grade kuću stavili su odžak, pa je po tome i crkva kasnije dobila naziv „Odžaklija“. To je jednobrodna građevina bez kupole, koja ima trem sa arkadama i drvenim stubovima na južnoj i zapadnoj strani.

Crkva Sošestvija Svetog Duha u Vlasotincu, poznata i pod imenom crkva Svete Trojice, podignuta je 1858. godine. Izgradnja crkve je počela 1832. godine na imanju Save Skorobara koji ga je poklonio crkvenoj porti. Završena je 1835. godine kada je i osvećena od episkopa Venedikta. Crkva se iznenada srušila 1838. godine, a njena izgradnja je ponovo počela 1855. godine. Građena je do 1858. i iste godine osvćena od episkopa Janićija. Osnova crkve je pravougana sa naosom i pripratom. Sa zapadne i južne strane je trem sa arkadama. Trem je veoma prostran i popločan opekama. Krov crkve je ćeremidan. Na uglovima krova se nalaze četri minijaturna „slepa“ kubeta. To je retkost u našoj crkvenoj arhitekturi. U leskovačkoj oblasti više ih nigde nema. Oltar je prostran i dobro osvetljen. Oltarska apsida je okrugla.

Crkva Usekovenja glave Svetog Jovana Krstitelja se nalazi u Lebanu, nadomak Leskovca, u užem centru grada. Radi se o spomen crkvi sa kosturnicom. Njenu izgradnju pomogao je kralj Aleksandar Karađorđević. Spomen ploča je postavljena 1932. godine od strane zahvalnih stanovnika Lebana. Zvonik crkve je dograđen kasnije, 1935. godine.

Crkva Sabor svetih apostola nalazi se u Turekovcu, nedaleko od Leskovca. Sagrađena je 1845. godine, a sagradio ju je neimar Andreja Damjanović. Crkva je podignuta u obliku lađe sa nešto suženim visokim svodom, vešto izgrađenim od dasaka, koji je kao takav izgrađen kasnije. Na centralnom delu svoda nalazi se freska Savaot. Crkva je izgrađena od kamenih zidova šinire 1 metar, dugačka je 25 metara, široka 12, a visoka oko 15 metara. Ikonostas crkve veoma je dragocen i predstavlja delo značajne umetničke vrednosti. Ne zna se ko ga je sagradio, ali je poznato da je ikone naslikala crkveno-umetnička škola iz Samokova.